Verkenning zonnepanelen

De business case voor zonnepanelen

Op dit moment ligt de terugverdientijd op 2-5 jaar, afhankelijk van een aantal zaken. De business case voor zonnepanelen is dus zeer goed.

Belangrijk bij het bepalen van een business case is het verbruikspatroon van uw gebouw. U wilt het optimale financiële rendement halen op uw investering, dus het is essentieel om het aantal te plaatsen zonnepanelen af te stemmen op het momentaan verbruik.

Loyalty Solar kan aan de hand van uw meetgegevens het gebruiksprofiel bepalen (wanneer op de dag verbruikt u hoeveel stroom) en dit matchen met het opwekprofiel van zonnepanelen.

Zo bepalen we het aantal zonnepanelen dat het beste past bij uw gebouw.

Uw business case voor zonnepanelen

Voor het bepalen van uw business case, moeten een aantal zaken in kaart worden gebracht. Zo bepaalt bijvoorbeeld de capaciteit van uw netaansluiting hoeveel zonnepanelen er maximaal zijn te plaatsen.

Om de business case te kunnen maken, moet gekeken worden welk aantal zonnepanelen zinvol is voor uw type gebouwgebruik. Wijkt uw verbruiksprofiel veel af van het opwekprofiel van zonnepanelen, dan zal dat impact hebben op uw business case. U wekt dan veel stroom op die u niet gebruikt, maar teruglevert aan het net.

Loyalty Solar zorgt dat u snapt welke zaken de business case beïnvloeden. Wij doen de verkenning van uw gebouw en brengen alle relevante aspecten in beeld. Vervolgens leggen we u uit welke afwegingen voor u van belang zijn.

Alleen zo kunt u een onderbouwd investeringsbesluit nemen.

SDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen

Loyalty Solar is specialist in zonnepanelen

Bedrijfspanden,
hallen en kantoren

Loyalty Solar is specialist in zonnepanelen. Voor uw bedrijfspand, bedrijfshal en kantoor. U maakt extra rendement op uw vastgoed. Of u verlaagt uw bedrijfskosten.

Scholen en onderwijsgebouwen

Scholen en onderwijsinstellingen kunnen veel winnen met zonnepanelen. U verlaagt de kosten en verduurzaamt meteen uw gebouwen.

Zorginstellingen en verpleeghuizen

Bij zorginstellingen en verpleeghuizen leveren zonnepanelen een verlaging op van kosten. Zo vormt het een renderende verduurzaming.

Wat is uw optimale aantal zonnepanelen?

Weten wat het optimale aantal zonnepanelen is voor uw gebouw en snappen waarom?

Neem contact met ons op via 085 – 877 1585 of stuur ons een e-mail info@loyaltysolar.nl.

Loyalty Solar helpt u graag op weg met uitleg en een verkenning.

De business case voor zonnepanelen is zeer goed. Maar u wilt natuurlijk weten hoe dat zit in uw specifieke situatie.

Klik en
neem contact op

Jeroen Saeijs

Ontwikkelaar zonnecentrales

Met 14 jaar solar ervaring,
een bewezen aanpak
en persoonlijke betrokkenheid
kunt u erop vertrouwen
dat uw project bij Loyalty Solar
in goede handen is.

Zal ik contact met u opnemen?

Ik neem graag contact met u op, geheel vrijblijvend.
Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Zal ik contact met u opnemen?

Ik neem graag contact met u op, geheel vrijblijvend. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Jeroen Saeijs

Ontwikkelaar zonnecentrales

Met 14 jaar ervaring,
een bewezen aanpak
en persoonlijke betrokkenheid
kunt u erop vertrouwen
dat uw project bij Loyalty Solar
in goede handen is.