Zonnepanelen Uden
Subsidie duurzame energie SDE+ 2015

Den Haag – Hernieuwbare energie raakt in Nederland steeds meer ingeburgerd. Dit blijkt uit de Rapportage hernieuwbare energie 2014 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In 2014 is vooral een grote toename te zien in het aantal zonnestroom-projecten.

De panelen komen niet alleen op daken van huizen en gebouwen, er verrijzen ook steeds meer grote zonneparken op de grond. Ondernemers nemen duurzame en innovatieve initiatieven. Zo bouwen steeds meer agrariërs een mestvergistingsinstallatie bij hun bedrijf. Deze jaarlijkse rapportage laat de resultaten zien van diverse overheidsmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen in het Energieakkoord.

Stimuleringsmaatregelen hernieuwbare energie in 2014

De rapportage van RVO.nl bevat de jaarcijfers van de Subsidie Duurzame Energie (SDE+), SDE, OV-MEP en MEP over 2014. Ook besteedt het rapport aandacht aan de rol van andere overheidsinstrumenten die de productie van hernieuwbare energie in Nederland stimuleren. De belangrijkste zijn: de Energie Investeringsaftrek (EIA), Regeling Groenprojecten, Green Deals, het programma Integrale Stimulering Duurzame Energie (ISDE), de Rijkscoördinatieregeling en de Garantieregeling Aardwarmte.

Met de Garantieregeling Aardwarmte en de Green Deal Geothermie stimuleert de overheid het gebruik van aardwarmte in de tuinbouw, industrie en gebouwde omgeving. Niet alle plannen kunnen direct worden gerealiseerd, vooral biomassaprojecten hebben een lange realisatietijd. Daarom is in de rapportage een onderscheid gemaakt tussen de ‘verwachte’ en ‘gerealiseerde’ productie van hernieuwbare energie.

Duurzame energie voor 2,4 miljoen huishoudens in 2014

Gesubsidieerde projecten (via SDE+, SDE, OV-MEP en MEP) produceerden in 2014 9.764 miljoen kWh uit hernieuwbare energiebronnen. Omgerekend is de hernieuwbare-elektriciteitsproductie in 2014 voldoende om 2,4 miljoen huishoudens een jaar te voorzien van elektriciteit. De productie van hernieuwbare warmte en gas staat gelijk aan het aardgasverbruik van 142.000 huishoudens. De totale SDE/MEP hernieuwbare energieproductie zorgt voor een jaarlijks vermeden CO2-uitstoot van 1,5 miljoen benzine auto’s. In 2014 is het totale budget van de SDE+ van 3,5 miljard euro toegekend aan 3.174 projecten; 47,6 procent van het budget ging naar elektriciteit, 33,6 procent naar warmte en 18,8 procent naar hernieuwbaar gas.

Zonneparken in trek

In 2014 verschenen steeds meer grote zonneparken. De SDE+ subsidie duurzame energie voor 2014 betrof 2.973 projecten met een maximale subsidiabele productie van 13.239 miljoen kWh over een periode van 15 jaar. Dit is een veelvoud van de zonnestroomprojecten die tot en met 2013 via de SDE+ zijn gehonoreerd: deze leveren een maximale subsidiabele productie van 2.551 miljoen kWh.

Bron: RVO

Mogen wij u bellen
met tips
?

In 10 minuten praten we u bij over wat er kan.
Dat werkt sneller dan zelf uitzoeken.