Subsidie zonnepanelen SDE+ 2016

Den Haag – Het budget voor de SDE+ 2016 is meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er zijn twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

De invulling van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling in 2016 is op 7 december 2015 aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Eerste ronde

De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De ronde kent in 2016 vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11, 13 en €15 cent/kWh. De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Bron: RVO

Mogen wij u bellen
met tips over de subsidie?

In 10 minuten praten we u bij over wat er kan.
Dat werkt sneller dan zelf uitzoeken.