Zonnepanelen Bergen op Zoom - 2
Update subsidieaanvraag zonnepanelen SDE+ 2015

Den Haag – De nieuwe update van de stand van zaken van de SDE+ 2015 toont dat per 18 juni 11 pv-aanvragen zijn gehonoreerd. Hoeveel vermogen de 21 goedgekeurde aanvragen beslaan is onbekend.

Wel is bekend dat de 10 nieuwe projecten die goedgekeurd zijn sinds de laatste update circa 1,53 megawatt beslaan. Het beschikte vermogen hernieuwbare elektriciteit is sinds die update namelijk toegenomen van 0,47 megawatt naar 2 megawatt.

De SDE+ 2015 is zoals bekend overtekend, maar toch neemt het aantal aanvragen nog altijd toe. Veel inschrijvers gokken erop dat niet alle eerder ingediende projecten gehonoreerd worden. Voor zon-pv zijn inmiddels 333 aanvragen gedaan, waarvan er dus 21 gehonoreerd zijn en 1 afgewezen of ingetrokken. Voor zonthermie zijn er 8 aanvragen gedaan die beiden nog in behandeling zijn.

De nieuwe update toont dat voor 6,6 miljard euro subsidie aangevraagd is, terwijl er maar 3,5 miljard beschikbaar is. Onder meer branchevereniging Holland Solar pleitte eerder al voor het snel aanvragen van subsidie wegens de grote kans dat de biomassaprojecten veel uit de spreekwoordelijke ruif zouden eten.

Bron: Solar Magazine

Mogen wij u bellen
met tips?

In 10 minuten praten we u bij over wat er kan.
Dat werkt sneller dan zelf uitzoeken.